Diagnostyka i badania potrzebne do wykonywania określonego zawodu

Przepisy Kodeksu Pracy zobowiązują pracodawcę do prowadzenia wśród swoich pracowników badań wstępnych oraz kontrolnych (okresowych). Jednocześnie istnieje szereg środowisk pracy, które wymagają od zatrudnionych specyficznych cech oraz potwierdzeń stanu zdrowia w dużo szerszym zakresie, niż przewidziano to dla pracy w standardowych warunkach.

Badania potrzebne do wykonywania zawodu

Wśród zawodów, których wykonywanie wymaga specjalistycznych testów, potwierdzających stan zdrowia, na pierwszym miejscu wymienia się najczęściej zawodowego kierowcę. Praca na tym stanowisku, ze względu na wysoki poziom stresu, wymaga wykonania specjalistycznych testów psychologicznych. Prowadzą je najczęściej wyspecjalizowane poradnie medycyny pracy, takie jak np. http://diagnozis.opole.pl/. Innym przypadkiem, który wymaga specyficznych badań, jest praca na wysokościach lub wykonywanie zawodów, w których zatrudniony ma kontakt z bronią. Osoby, które będą miały w miejscu zatrudnienia kontakt  z żywnością powinny natomiast uzyskać tak zwaną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Nie należy również zapominać o pracownikach, narażonych w miejscu wykonywania pracy na warunki szkodliwe – należy w ich wypadku mierzyć okresowo ich wpływ na zdrowie. Przykładowo wysokie narażenie na hałas powinno skutkować systematycznymi pomiarami audiometrycznymi u zatrudnionego personelu.

Idzie Nowe

Nie przegapimy żadnych nowinek. Będziesz zawsze na bieżąco. Idzie Nowe skutecznie dostarcza Ci aktualne i przydatne informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + trzy =