Jak podnieść jakość usług w przedsiębiorstwie?

Wraz z rosnącą konkurencją na rynku przedsiębiorstwa są zmuszone do podejmowania różnych strategii, które mają na celu podniesienie jakości ich usług. Skuteczne zarządzanie jakością jest uzależnione od bardzo wielu czynników, ale zawsze wymaga stosowania konkretnych metod, technik oraz narzędzi.

Podstawą jest w tym przypadku wdrożenie normy ISO 9001, która jest oparta na orientacji na klienta, w pełni angażuje pracowników i w znacznym stopniu poprawia warunki współpracy z wszystkimi dostawcami. Na https://www.pcc-cert.pl/certyfikacja-iso-systemy-zarzadzania/iso-9001/ można znaleźć więcej informacji na jej temat. W dalszej części artykułu zostaną opisane niektóre efektywne sposoby na podnoszenie jakości usług.

Projakościowa strategia działania to dzisiaj konieczność

W przedsiębiorstwach nastawionych na poprawę jakości usług są wdrażane różne strategie, takie jak choćby masowych szkoleń, orientacji marketingowej oraz technik, metod i narzędzi. Ta pierwsza opiera się na zaangażowaniu ze strony pracowników i wymaga podnoszenia ich kwalifikacji poprzez wysyłanie ich na różne szkolenia, seminaria czy warsztaty. Konieczne jest też wdrożenie normy ISO 45001, której celem jest ograniczenie wypadków przy pracy oraz znaczna poprawa warunków zatrudnienia. Zastąpiła ona obowiązującą do 2008 roku normę OHSAS 18001.

Jeśli chodzi o różnice ISO 45001 jest niemal identyczna, więc przejście na nią nie powinno nastręczać firmie problemów. Z kolei strategia orientacji marketingowej wymaga dokładnego określenia i zrozumienia potrzeb klientów, a także nieustannego monitorowania działań konkurentów oraz obserwowania trendów.

Strategia technik, metod i narzędzi zakłada natomiast, że wyłącznie stosowanie właściwych programów umożliwia prawidłowe diagnozowanie problemów dotyczących jakości i pozwala na wdrożenie działań zmierzających do poprawy w tym zakresie. Do najpopularniejszych technik i metod zaliczamy:
– diagram Ishikawy – stosowany w celu wskazania przyczyn oraz skutków niedostatecznej jakości usług
– benchmarking – opierający się na naśladowaniu najlepszych konkurentów

Idzie Nowe

Nie przegapimy żadnych nowinek. Będziesz zawsze na bieżąco. Idzie Nowe skutecznie dostarcza Ci aktualne i przydatne informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 4 =