Czym jest gwarancja spłaty kredytu dla przeciętnego Kowalskiego?

Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym nakładem finansowym – dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Wielu inwestorów decyduje się na realizację zadania przy udziale środków pozyskanych z kredytów i pożyczek, wybierając produkty i rozwiązania, które zminimalizują ponoszone koszty.

Kredyt szansą na rozwój

Jak zminimalizować koszty związane z realizacją przedsięwzięcia? Możliwości jest wiele, a jednym z nich są kredyty z dofinansowaniem. Kredytobiorca może wówczas liczyć na pomoc instytucji i jednostek zewnętrznych w spłacie zobowiązania. Dofinansowania mogą pochodzić z różnych źródeł. Najczęściej jest to wsparcie z budżetu państwa lub środków unijnych.

Alternatywnym rozwiązaniem jest gwarancja spłaty kredytu – produkt adresowany dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Rozwiązanie to polega na tym, że jeden podmiot (np. bank lub instytucja) udziela jednostce udzielającej kredytu poręczenia spłaty zobowiązania konkretnego kredytobiorcy. Dla przysłowiowego Kowalskiego oznacza to, że w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy poręczyciel pokryje należności wobec wierzyciela. Należy jednak pamiętać, że wspomniane poręczenie obejmuje wyłącznie kapitał, z wyłączeniem odsetek oraz kosztów uzyskania kredytu.

Na stronie https://adakcompany.pl znaleźć można wiele przydatnych informacji w przedmiotowej kwestii.

Idzie Nowe

Nie przegapimy żadnych nowinek. Będziesz zawsze na bieżąco. Idzie Nowe skutecznie dostarcza Ci aktualne i przydatne informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 8 =