Jak wygląda kurs przygotowawczy na technika masażystę i technika sterylizacji medycznej?

Profesjonalne kursy przygotowujące do wykonywania zawodów o specjalizacjach medycznych pozwalają kandydatom na te stanowiska dogłębnie poznać zasady świadczenia usług w zawodzie, aspekty prawne, zdrowotne i profilaktykę zawodową.

Wspólne cechy kursów przygotowujących do nauki

Bez względu na wybraną specjalizację około-medyczną pewne elementy kursów są bardzo podobne. Najpierw ich uczestnicy nabywają tzw. kompetencje ogólnozawodowe, a dopiero później przechodzą do etapów dopasowanych do wybranej przez nich specjalizacji. Dla przykładu, technik sterylizacji medycznej nabywa takich samych umiejętności ogólnych jak inni uczniowie i jest nimi: udzielanie pierwszej pomocy, prawo zdrowotne, nawiązywanie kontaktów społecznych i posługiwanie się odpowiednimi technologiami informatycznymi, a dopiero po ukończeniu tego modułu rozpoczyna naukę w kierunku sterylizacji narzędzi.

W podobny sposób, aby zostać technikiem masażystą, bierze się udział w kursie modułowym – najpierw zdobywa kompetencje ogólne, a po ich zaliczeniu przechodzi do nauki konkretnych typów masażu specjalistycznego sportowego, wspomagających leczenie chorób w zakresie narządów ruchu itd. Cała nauka, biorąc pod uwagę przygotowanie do zawodu, trwa 1 rok podzielony na 2 semestry, a zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym. Jako kursy dydaktyczne podpięte pod plan wyższych uczelni są one bezpłatne (czesne wynosi 0 zł), a ich ukończenie zwieńczone zostaje egzaminem, którego zaliczenie potwierdza kompetencje zawodowe.
Proces rekrutacji wymaga od uczestników szkoleń dostarczenia świadectwa, zdjęć oraz odpowiednich zaświadczeń lekarskich.

Idzie Nowe

Nie przegapimy żadnych nowinek. Będziesz zawsze na bieżąco. Idzie Nowe skutecznie dostarcza Ci aktualne i przydatne informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × dwa =